Umhverfismál2019-11-12T15:44:52+00:00

Stefna Nostra í umhverfismálum

Nostra vill vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og hefur sett sér skýra stefnu og markmið til þess að ná árangri á sviði umhverfisverndar. Markmiðið er að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi fyrirtækisins í lágmarki. Því notum við eins og kostur er aðeins viðurkennd og umhverfisvæn efni við þrif og þvott og vinnum markvisst að því að lágmarka notkun á efnum. Í góðu samstarfi við birgja hefur okkur tekist að halda í algjöru lágmarki notkun efna sem ekki hafa alþjóðlega umhverfisviðurkenningu.

Fyrirtækið leitast við að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og viðskiptavini með ákvörðunartöku sinni og þjónustu. Lögð er áhersla á að skipta út bílum sem ganga fyrir olíu yfir í rafbíla og er það ferli þegar hafið. Nostra tryggir að lagalegum kröfum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins sé fylgt og vinnur að stöðugum umbótum á sviði umhverfisverndar. Til þess að tryggja skilvirkni og eftirfylgni í umhverfismálum vinnur fyrirtækið samkvæmt gæða- og umhverfisstjórnunarkerfi sem uppfyllir kröfur ISO 14001.

Við leggjum sérstaka áherslum á eftirfarandi umhverfisþætti

  • Að halda uppi umhverfisgæðastuðlinum ISO 140001

  • Að bjóða umhverfisvæna þjónustu

  • Að veita viðskiptavinum ráðgjöf og þjónustu varðandi umhverfisþátt ræstinga

  • Að efla þekkingu starfsfólks á umhverfismálum með fræðslu og góðu aðgengi að upplýsingum

  • Að setja sér mælanleg markmið í umhverfismálum

  • Að velja eftir því sem kostur er umhverfisvæn efni og vörur

  • Að lágmarka notkun efna

  • Að flokka úrgang og skila til endurnýtingar

  • Að rafbílavæða fyrirtækið

  • Að fylgjast með nýjungum sem stuðla að bættri umhverfisvernd