Jafnlaunastefna Nostra

Nostra tryggir öllu starfsfólki sem starfa hjá fyrirtækinu jöfn laun og tækifæri í samræmi við lög  um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr.150/2020. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Nostra. 

Eftirfarandi jafnlaunmarkmið skulu höfð að leiðarljósi: 

  1. Nostra er vinnustaður þar sem starfsfólk af öllum kynjum á jafna möguleika til starfa.  
  2. Nostra greiðir  öllu starfsfólki jöfn laun og kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  
  3. Nostrar er vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.  
  4. Nostra líður ekki einelti, fordóma, kynbundið ofbeldi eða kynferðislega áreitni.  
  5. Nostra gætir þess að allt starfsfólk hafi sömu tækifæri til starfsþróunar, náms og fræðslu.  

Til að framfylgja settum stefnumiðum skuldbindur Nostra sig til að starfrækja vottað jafnlaunakerfi  í samræmi við kröfur jafnlaunastaðals ÍST 85 og stuðla að stöðugum umbótum.. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfinu og að þeim lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt.  

Tryggt skal að framkvæmdar séu reglubundnar launagreiningar sem byggjast á starfaflokkun til að vakta og mæla launamun kynja og liggja til grundvallar markmiðasetningu í jafnlaunamálum. Brugðist skal við óútskýrðum launamuni og skulu niðurstöður launagreininga kynntar öllu  

Stefna þessi skal kynnt öllu starfsfólki og er aðgengileg almenningi á heimasíðu Nostra undir jafnlaunavottun. 

 

Tekið fyrir og samþykkt af framkvæmdastjóra,  

Reykjavík, 1. febrúar 2023